Ha full koll på allt som händer i skolan

I höst kommer nya läroplaner att träda i kraft på alla grundskolor i hela landet. Förändringarna i kursplanerna gäller främst bestämmelser för hur betygen ska bli satta. Målet är att elevernas kunskaper ska bli synliggjorda på ett bättre sätt. De nuvarande kurs-och läroplanerna har vi haft sedan 2011 och de har varit kritiserade av både lärare som elever på landets skolor. Främst på grund av att betygskriterierna har varit oklara.

Digitala plattformar

Under senare år har skolorna i landet varit med om en omfattande digitalisering. Läromedel har blivit digitala och all information mellan skola och vårdnadshavare sker digitalt via olika digitala plattformar. Flera av de digitala plattformar som skolorna har haft för sin verksamhet har varit hårt kritiserade. Plattformarna har fungerat dåligt men det har också saknats andra alternativ. I Finland har nästan alla skolor samma digitala plattform och det har fungerat bra. Medan vi i Sverige har haft olika plattformar i olika skolor. I nuläget är det inga planer på att införa en nationell plattform för skolan, även om Lärarnas riksförbund skulle vilja ha en nationell digital plattform. Idag finns det många olika aktörer som erbjuder sina tjänster. Ni som är intresserade av hur en komplett digital plattform kan se ut kan klicka er vidare på nätet.