Tips

Vad påverkar kryptovalutornas värdefluktuationer?

Vad påverkar kryptovalutornas värdefluktuationer?

Kryptovalutornas volatilitet är en av de mest framträdande egenskaperna hos denna nya digitala tillgångsklass. Att förstå vad som ligger bakom deras värdefluktuationer är avgörande för investerare och intressenter inom kryptovärlden. Marknadspsykologi och spekulation Kryptovalutornas värde påverkas i hög grad av…

Ha full koll på allt som händer i skolan

Ha full koll på allt som händer i skolan

I höst kommer nya läroplaner att träda i kraft på alla grundskolor i hela landet. Förändringarna i kursplanerna gäller främst bestämmelser för hur betygen ska bli satta. Målet är att elevernas kunskaper ska bli synliggjorda på ett bättre sätt. De…