Bra digitala lösningar för skola och fritids

Att börja skolan är ett stort steg både för ditt barn och för dig som förälder. Det kan kännas överväldigande med tanke på att det är en helt ny värld att stiga in i. Du som förälder måste ha stenhård koll på allt från schema till planering och betyg. För att göra kommunikationen mellan dig och skolan smidigare kan du använda dig av en digital lärplattform som kan hjälpa dig att få en bra inblick i skolaktiviteterna.

Håll koll i lärplattformen

Med hjälp av nya tekniska lösningar kan det bli enklare att nå ut till föräldrar och lärare. På så sätt kan ni ha en snabb konversation med notifieringar om allt som rör skolan och undervisningen. Det gynnar samarbetet mellan föräldrarna och lärarna vilket i sin tur bidrar till en bättre och tryggare miljö för eleverna. En transparent och tydlig planering samt bedömning främjar samverkan och samarbetet i skolan. På så sätt kan eleverna få tydlig information och feedback vid uppgifter. Det kan i sin tur bidra ett produktivt lärande och mindre stress för både elever och lärare.

Digital hjälp på nätet

Vill du veta mer om digitala tjänster som kan bidra till bättre kommunikation och planering kan du ta en titt på nätet.